top of page

ХРАНАЛОГІЯ ВЫХАДУ КНІГ

Куляшоў, А. Росквіт зямлі : вершы / Аркадзь Куляшоў. — Мінск : Дзяржаўнае выдавецтва Беларусі, 1930. — 32 с.

З дэбютным зборнікам А. Куляшова, які ўбачыў свет у 1930 годзе пад назвай «Росквіт зямлі», не ўсё атрымалася гладка. Яго рэдактарам быў Міхась Чарот, які выправіў усё на свой густ і бязлітасна павыкідваў з будучай кнігі шмат вершаў, асабліва лірычных. Куляшоў пакрыўдзіўся. I хоць зборнік прынёс яму славу, адкрыў шмат магчымасцяў, падзагаловак «Першая кніга паэзіі» ён дэманстратыўна паставіў у другім сваім зборніку «Па песню, па сонца!..», які выйшаў у 1932-м.

Росквіт зямлі

1930

1932

Куляшоў, А. Па песню, па сонца!... : першая кніга паэзіі / Аркадзь Куляшоў. — Мінск : Дзяржаўнае выдавецтва Беларусі, 1932. — 86 с.

Куляшоў, А. Медзі дождж : эпас / Аркадзь

Куляшоў. — Мінск : Дзяржаўнае выдавецтва Беларусі, 1932. — 67 с.

1933

Куляшоў, А. Аманал : вершаваная аповесць / Аркадзь Куляшоў. — Мінск : Дзяржаўнае выдавецтва Беларусі, 1933. — 76 с.

"Куляшоў у паэме "Аманал" ідзе нейкім новым, сваім шляхам, шукае новых сродкаў для рэалізацыі сваіх творчых замыслаў. Ён стараецца адысці ад тых прыёмаў і сродкаў літаратурнага арсенала, якія сталіся ўжо звычайнымі, трафарэтнымі".

Якуб Колас

1934

Куляшоў, А. Вясна пераможная : зборнік паэзіі / Аркадзь Куляшоў. — Мінск : Дзяржаўнае выдавецтва Беларусі, 1934. — 38 с.

1935

Куляшоў, А. Гарбун : паэма / Аркадзь Куляшоў. —

Мінск : Дзяржаўнае выдавецтва Беларусі,

1935. — 72 с.

1938

Куляшоў, А. Мы жывем на граніцы : зборнік / Аркадзь Куляшоў. — Мінск : Дзяржаўнае выдавецтва Беларусі, 1938. — 87 с.

1940

На рускай мове:

Кулешов, А. Дубрава : стихи и поэма / Аркадий Кулешов ; перевод с белорусского Н. Сидоренко. — Москва : Гослитиздат, 1940. — 61 с.

Куляшоў, А. У зялёнай дуброве : вершы / Аркадзь Куляшоў. — Мінск : Дзяржаўнае выдавецтва БССР,

1940. — 106 с.

"Я лічу, што сталая мая творчасць пачалася недзе з паэмы "У зялёнай дуброве", якую напісаў у 1938 г.".

Аркадзь Куляшоў

1941

Куляшоў, А. Баранаў Васіль : паэма / Аркадзь Куляшоў. — Мінск : Дзяржаўнае выдавецтва БССР, 1941. — 20 с.

Куляшоў, А. Добры чалавек : вершы і паэмы / Аркадзь Куляшоў. — Мінск : Дзяржаўнае выдавецтва БССР, 1941. — 29 с.

1943

Куляшоў, А. Сцяг брыгады : паэма і вершы / Аркадзь Куляшоў. — Мінск : Савецкая Беларусь,

1943. — 79 с.

"Вялікая істотнасць, гістарычная значнасць зместу ў спалучэнні з багаццем самастойных і арганічна нацыянальных сродкаў формы даюць права назваць твор Куляшова народнай паэмай".

Аляксандр Твардоўскі

На рускай мове:

Кулешов, А. Знамя бригады : поэма в стихах / Аркадий Кулешов ; перевод с белорусского. — Москва, 1943.

1945

Комсомольский билет.png

На рускай мове:

Кулешов, А. Комсомольский билет : стихи для детей старшего возраста / Аркадий Кулешов ; перевод с белорусского М. Исаковского. —

Москва : Детгиз, 1945. — 32 с.

​​​​​

Куляшоў, А. На сотай вярсце : выбранае / Аркадзь Куляшоў. — Мінск : Дзяржаўнае выдавецтва БССР,

1945. — 186 с.

Куляшоў, А. Прыгоды цымбал

Куляшоў, А. Прыгоды цымбал : паэма / Аркадзь

Куляшоў. — Мінск : Дзяржаўнае выдавецтва БССР,

1945. — 78 с.

1946

На рускай мове:

Кулешов, А. Знамя бригады : поэма и стихи / Аркадий Кулешов ; перевод с белорусского М. Исаковского. — Москва : Воениздат, 1946. — 52 с.

На рускай мове:

Кулешов, А. Три поэмы / Аркадий Кулешов ; перевод с белорусского М. Исаковского. — Москва : Художественная литература, 1946. — 118 с.

На рускай мове:

Кулешов, А. Цимбалы : поэма / Аркадий Кулешов ; перевод с белорусского М. Исаковского. — Москва : Детгиз, 1946. — 63 с.

Куляшоў, А. Вершы

Куляшоў, А. Вершы / Аркадзь Куляшоў. — Мінск : Дзяржаўнае выдавецтва БССР, 1946. — 208 с.

1947

На рускай мове:

Кулешов, А. Стихотворения / Аркадий Кулешов ; перевод с белорусского М. Исаковского. — Москва : Советский писатель, 1947. — 128 с.

На ўкраінскай мове:

Кулешов, А. Прапор бригади : поема / Аркадій Кулешов ; переклад з білоруської М. Зісмана. — Київ : Молодь, 1947. — 51 с.

Куляшоў, А. Выбраныя творы : 1917—1947

Куляшоў, А. Выбраныя творы : 1917—1947 / Аркадзь Куляшоў. — Мінск : Дзяржаўнае выдавецтва БССР, 1947. — 317 с.

Куляшоў, А. Паэмы

Куляшоў, А. Паэмы / Аркадзь Куляшоў. — Мінск : Дзяржаўнае выдавецтва БССР, 1947. — 153 с.

1948

На рускай мове:

Кулешов, А. Знамя бригады : поэма / Аркадий Кулешов ; перевод с белорусского

М. Исаковского. — Москва, 1948. — (Библиотечка журнала «Советский воин»).

На рускай мове:

Кулешов, А. Избранное / Аркадий Кулешов ; перевод c белорусского М. Исаковского. — Москва : Советский писатель, 1948. — 237, [1] с.

Кулешов, А. Коммунисты

На рускай мове:

Кулешов, А. Коммунисты : стихи : перевод

с белорусского / Аркадий Кулешов. — Минск : Государственное издательство БССР, 1948. — 109 с.

 

На рускай мове:

Кулешов, А. Стихи и поэмы : авторизованный перевод с белорусского / Аркадий Кулешов. — Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1948. — 239, [1] с.

Куляшоў, А. Выбраныя вершы і паэмы / Аркадзь Куляшоў. — Мінск : Дзяржаўнае выдавецтва БССР,

1948. — 216 с.

Куляшоў, А. Прыгоды цымбал

Куляшоў, А. Прыгоды цымбал : паэма / Аркадзь

Куляшоў. — Мінск : Дзяржаўнае выдавецтва

БССР, 1948. — 71 с.

1948

Куляшоў, А. Камуністы : вершы / Аркадзь

Куляшоў. — Мінск : Дзяржаўнае выдавецтва БССР, 1949. — 120 с.

1950

На румынскай мове:

Culeşov, А. Comuniştii / Arcadie Culeşov ; tradus in limba romănă de Vladimir Colin. — Bucureşti : Cartea rusă, 1950. — 70 с.

1951

Куляшоў, А. Выбраныя творы

Куляшоў, А. Выбраныя творы / Аркадзь

Куляшоў. — Мінск : Дзяржаўнае выдавецтва БССР,

1951. — 540 с.

Куляшоў, А. Камуністы

Куляшоў, А. Комуністы : кніга паэзіі / Аркадзь Куляшоў. — Мінск : Дзяржаўнае выдавецтва БССР, 1951. — 267 с.

Куляшоў, А. Новае рэчышча

Куляшоў, А. Новае рэчышча : паэма / Аркадзь

Куляшоў. — Мінск : Дзяржаўнае выдавецтва

БССР, 1951. — 64 с.

"У аснову паэмы лягло само жыцце. А канкрэтным штуршком паслужыла тое, што адна з нашых рэспубліканскіх газет, шырока, на цэлую паласу дала паведамленне аб вельмі важнай на той час падзеі – пуску калгаснай электрастанцыі".

Аркадзь Куляшоў

1952

На ўкраінскай мове:

Кулешов, А. Вібране : вірші і поемі : авторизований переклад з білоруської / Аркадій Кулешов. — Киïв,

1952. — 253, [1] с.

На рускай мове:

Кулешов, А. Только вперед : стихи и поэмы : авторизованный перевод с белорусского /

Аркадий Кулешов. — Москва, 1952.

1953

На рускай мове:

Кулешов, А. Стихотворения. Баллады. Поэмы :

перевод с белорусского / Аркадий Кулешов. —

Москва : Художественная литература, 1953. — 345 с.

1954

Куляшоў, А. А. Вершы і паэмы / А. Куляшоў. —

Мінск : Дзяржаўнае выдавецтва БССР, 1954. — 140 с.

Куляшоў, А. Граніца

Куляшоў, А. Граніца : аповесць у вершах /

Аркадзь Куляшоў. —  Мінск : Дзяржаўнае

выдавецтва БССР, 1954. — 106 с.

1955

Кулешов, А. Поэмы

На рускай мове:

Кулешов, А. Поэмы : авторизованный перевод с белорусского / Аркадий Кулешов. — Москва : Советский писатель, 1955. — 307 с.

"Асноўныя падзеі, адлюстраваныя ў паэме "Толькі ўперад", лёсы герояў блізкія да майго асабістага жыцця, майго лёсу. Таму пісалася гэтая рэч з асаблівым пачуццём".

Аркадзь Куляшоў

Кулешов, А. Граница

На рускай мове:

Кулешов, А. Граница : белорусская хроника / Аркадий Кулешов ; авторизованный перевод c белорусского М. Исаковского. — Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1955.

1956

Куляшоў, А. Выбраныя творы / Аркадзь Куляшоў. —

Мінск : Дзяржаўнае выдавецтва БССР, 1956. — 412 с.

Куляшоў, А. Грозная пушча

Куляшоў, А. Грозная пушча : вершаваная хроніка / Аркадзь Куляшоў. — Мінск : Дзяржаўнае

выдавецтва БССР, 1956. — 179 с.

На армянскай мове:

Куляшоў, А. Паэмы : пераклад з беларускай мовы /

Аркадзь Куляшоў. — Ерэван, 1956.

На кітайскай мове:

Куляшоў, А. Толькі ўперад : паэма / Аркадзь Куляшоў ; пераклад Му Му-цянь. — Шанхай, 1956.

1957

Куляшоў, А. Збор твораў

Куляшоў, А. Збор твораў : у 2 т. / Аркадзь

Куляшоў. — Мінск : Дзяржаўнае выдавецтва

БССР, 1957. Т. 1 : Грозная пушча : паэма, вершы, балады. — 398 с. Т. 2 : Паэмы. — 316 с.

Кулешов, А. Грозная пуща

На рускай мове:

Кулешов, А. Грозная пуща : белорусская хроника / Аркадий Кулешов ; перевод с белорусского

М. Исаковского, Я. Хелемского. — Москва :

Советский писатель, 1957. — 191 с.

На рускай мове:

Кулешов, А. Стихотворения и поэмы : авторизованный перевод с белорусского / Аркадий Кулешов. — Москва : Гослитиздат, 1957. — 165 с.

На кітайскай мове:

Куляшоў, А. Новае рэчышча : паэма / Аркадзь Куляшоў ; пераклад Му Му-цянь. — Шанхай, 1957.

На кітайскай мове:

Куляшоў, А. Цымбалы : паэма / Аркадзь Куляшоў ; пераклад Му Му-цянь. — Шанхай, 1957.

1960

Кулешов, А. Мое свидетельство

На рускай мове:

 

Кулешов, А. Мое свидетельство : стихотворения

и поэмы : перевод с белорусского / Аркадий Кулешов. — Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1960. — 335 с.

1962

Кулешов, А. Знамя бригады

На рускай мове:

 

Кулешов, А. Знамя бригады : поэмы и стихи : перевод с белорусского / Аркадий Кулешов. — Москва :Военное издательство Министерство обороны СССР, 1962. — 158 с.

1963

Куляшоў, А. Грозная пушча

Куляшоў, А. Грозная пушча : вершаваная хроніка / Аркадзь Куляшоў. — 3-е выданне, дапрацаванае. — Мінск : Дзяржаўнае выдавецтва БССР, 1963. — 206 с.

На балгарскай мове:

Избрани стихотворения и поеми / прев. Н. Вълчев, Х. Берберов. —София, 1963.

На узбекскай мове:

Олтин тор : поэма ва шеърлар. — Тошкент, 1963.

1964

На рускай мове:

 

Кулешов, А. Избранная лирика : перевод

с белорусского / Аркадий Кулешов. — Москва : Молодая гвардия, 1964. — 29 с.

Кулешов, А. А. Новая книга

На рускай мове:

Кулешов, А. А. Новая книга : стихи / Аркадий Кулешов ; авторизованный перевод с белорусского Я. Хелемского. — Москва : Правда, 1964. — 32 с.

"Книга эта выношена годами, она впитала в себя все соки родной земли, радость и горе, кровь и счастье многострадального и героического белорусского народа… Каждое стихотворение пронизано думой не о своем лирическом «я», а о тебе, многомиллионный и разный читатель... В ней так органически слиты воедино поэт и гражданин, мыслитель и философ, лирик и эпик, что дай Бог каждому вносить по такому "караваю" в сокровищницу поэзии".

М. Гарбачоў

Куляшоў, А. Выбраныя творы : у 2 т. / Аркадзь Куляшоў. — Мінск : Беларусь, 1964.

Т. 1 : Вершы. Балады. Паэмы. — 319 с. : іл.

Т. 2 : Новая кніга. Паэмы. Грозная пушча. — 319 с.

Куляшоў, А. Выбраныя творы

1965

На таджыкскай мове:

 

Суруди ман / тарч. М. Фархат. — Душанбе, 1965.

1966-1967

Куляшоў, А. Вершы і паэмы / Аркадзь

Куляшоў. — Мінск : Народная асвета,

1966. — 155 с.

Куляшоў, А. Збор твораў

Куляшоў, А. Збор твораў : у 4 т. / Аркадзь Куляшоў. — Мінск : Беларусь, 1966—1967.

Т. 1 : Вершы, паэмы. — 1966. — 380 с.

Т. 2 : Вершы, паэмы. — 1966. — 376 с.

Т. 3 : Новыя вершы, маналог, паэмы. — 1967. — 302 с.

Т. 4 : Пераклады. — 1967. — 439 с.

1968

Кулешов, А. Избранные произведения

На рускай мове:

Кулешов, А. Избранные произведения : в 2 т. :

перевод с белорусского / Аркадий Кулешов. —

Москва : Художественная литература, 1968.

Т. 1 : Стихотворения и баллады. — 1968. — 351 с.

Т. 2 : Поэмы. — 1968. — 355 с.

На рускай мове:

Кулешов, А. Стихи и поэмы : перевод с белорусского / Аркадий Кулешов. — Москва : Военное издательство Министерства обороны СССР, 1968. — 170 с.

Кулешов, А. Стихи и поэмы

1969

Кулешов, А. Пускай бушуют волны

На рускай мове:

 

Кулешов, А. Пускай бушуют волны : стихи : перевод

с белорусского / Аркадий Кулешов. — Москва :

Детская литература, 1969. — 158 с.

На ўкраінскай мове:

 

Кулешов, А. Вібране : вірші і поемі : / Аркадій Кулешов ; переклад з білоруської А. Малишкі, Д. Павличкі. — Киïв : Дніпро, 1970. — 229 с.

Куляшоў, А. Сасна і бяроза

Куляшоў, А. Сасна і бяроза : кніга паэзіі / Аркадзь Куляшоў. — Мінск : Беларусь, 1970. — 174 с.

"Паэма "Цунамі" – плён маіх роздумаў пра лёсы чалавека-сучасніка ў нашым трывожным свеце, аб яго адказнасці перад гісторыяй і перад сваім сумленнем".

Аркадзь Куляшоў

Куляшоў, А. Сцяг брыгады

Куляшоў, А. Сцяг брыгады = Знамя бригады =

Стяг бригади : паэма / Аркадзь Куляшоў. —

Мінск : Беларусь, 1970. — 237, [2] с.

1971

Кулешов, А. Сосна и береза

На рускай мове:

 

Кулешов, А. Сосна и береза : стихи и поэмы : авторизованный перевод с белорусского / Аркадий Кулешов. — Москва : Советский писатель, 1971. —

152 с.

1972

Куляшоў, А. Далёка да акіяна

Куляшоў, А. Далёка да акіяна : паэма / Аркадзь Куляшоў. — Мінск : Мастацкая літаратура,

1972. — 223 с.

"Паэма "Далёка да акіяна" – пра суровае дзяцінства свайго пакалення, пра дзяцінства, якое заспела рэха рэвалюцыі і грамадзянскай вайны, якое праходзіла ў нялёгкія паслякастрычніцкія гады, пра тое, як маё пакаленне

ішло да юнацтва".

Аркадзь Куляшоў

1973

Кулешов, А. Далеко до океана

На рускай мове:

 

Кулешов, А. Далеко до океана : поэма / Аркадий Кулешов ; перевод с белорусского Н. Кислика. — Москва : Советский  писатель, 1973. — 160 с.

Куляшоў, А. Мая Бесядзь

Куляшоў, А. Мая Бесядзь : лірыка / Аркадзь Куляшоў. — Мінск : Мастацкая літаратура,

1973. — 175 с.

1974-1977

Кулешов, А. На полумиллиардном километре

На рускай мове:

 

Кулешов, А. На полумиллиардном километре : стихи / Аркадий Кулешов ; перевод с белорусского Я. Хелемского. — Москва : Художественная литература, 1974. — 253, [1] с.

Куляшоў, А. Збор твораў

Куляшоў, А. Збор твораў : у 5 т. / Аркадзь

Куляшоў. — Мінск : Мастацкая літаратура,

1974—1977.

Т. 1 : Вершы. — 1974. — 527 с. : іл.

Т. 2 : Паэмы. — 1975. — 304 с. : іл.

Т. 3 : Грозная пушча : аповесць у вершах ;

Далёка да акіяна : паэма. — 1975. — 302 с.

Т. 4 : Пераклады. — 1976. — 503 с.

Т. 5 : Творы розных гадоў. Крытычныя

нататкі. — 1977. — 511 с. : іл.

1976

Куляшоў, А. Хуткасць

Куляшоў, А. Хуткасць : кніга паэзіі / Аркадзь

Куляшоў. — Мінск : Мастацкая літаратура,

1976. — 255 с.

"Прысвечаная памяці Аляксандра Твардоўскага паэма "Варшаўскі шлях"– гэта перш за ўсё расказ Куляшова

"пра час і пра сябе", але і рэквіем Твардоўскаму,

сабе і ўсім сапраўдным паэтам ўсіх часоў".

Валянціна Куляшова

Kullashov, Аrkadz. Mi rio Besiadz

На іспанскай мове:

 

Kullashov, Аrkadz. Mi rio Besiadz = Мая Бесядзь / Arkadz Kullashov ; Trad. del bielorr.: Carlos

Sherman ; [Pref.] : Varlen Bechnik. — Minsk :

Mastatskaja Litaratura, 1976. — 159 с.

mi rio.jpg
mi rio 2.jpg

1977

Кулешов, А. Две поэмы

На рускай мове:

 

Кулешов, А. Две поэмы / Аркадий Кулешов ; перевод с белорусского Н. Кислика,

Я. Хелемского. — Москва : Советский

писатель, 1977. — 192 с.

На літоўскай мове:

 

Ziema bega naktimis / vert. A. Zukauskas. — Vilnius, 1977.

1978

На рускай мове:

 

Кулешов, А. Скорость : стихотворения и поэмы / Аркадий Кулешов ; перевод с белорусского

Н. Кислик, Я. Хелемского. — Минск :

Мастацкая літаратура, 1978. — 206 с.

"У нараджэнні паэмы "Варшаўскі шлях" павінен не я, а само жыццё, што заўчасна адабрала ў нас паэта  (А. Твардоўскага), якога я так любіў, з якім на працягу, можа быць, сарака гадоў мы падтрымлівалі творчую сувязь".

Аркадзь Куляшоў

Кулешов, А. Скорость

1983

Кулешов, А. Стихотворения и поэмы

На рускай мове:

 

Кулешов, А. Стихотворения и поэмы : перевод

с белорусского / Аркадий Кулешов. — Москва : Советский писатель, 1983. — 535 с.

1984

На рускай мове:

Кулешов, А. Колос : стихи / А. Кулешов ; перевод

с белорусского М. Исаковского. — Минск :

Юнацтва, 1984. — 6 с.

1985

Куляшоў, А. Крылы

Куляшоў, А. Крылы  : лірыка, 1927―1977 / Аркадзь Куляшоў. — Мінск : Мастацкая літаратура,

1985. — 270 с.

Куляшоў, А. Профілі  : лірыка / Аркадзь Куляшоў. — Мінск : Юнацтва, 1987. — 95 с.

Куляшоў, А. Профілі

1989

1987

Кулешов, А. Избранные произведения

На рускай мове:

 

Кулешов, А. Избранные произведения : в 2 т. :

перевод с белорусского / Аркадий Кулешов. —

Москва : Художественная литература, 1989.

Т. 1 : Стихотворения. Поэмы. — 1989. — 430 с.

Т. 2 : Стихотворения. Поэмы. Заметки

о писателях. — 1989. — 311 с.

Куляшоў, А. Маналог : вершы, паэмы / Аркадзь Куляшоў. —Мінск : Мастацкая літаратура,

1989. — 127 с.

"Цыкл "Маналог" адзначаны горкім, драматычным пафасам. Ён быццам бы складзены з камення ці выкаваныз бронзы... Гэта як эпітафія, выбітая на камені".

Заір Азгур

42.png

1995

Куляшоў, А. Паміж наступным і былым

Куляшоў, А. Паміж наступным і былым  : вершы, паэмы / Аркадзь Куляшоў ; укладанне і прадмова Валянціны Куляшовай. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1995. — 542 с.

"Паэма "Хамуціус" прысвечана тым, хто жыў, змагаўся і ахвяраваў сваім жыццём у імя народа. Лёс і подзвіг Кастуся Каліноўскага (яго нелегальная мянушка "Хамуціус" – ад слова "хам" са значэннем "прастачына"), актыўнага ўдзельніка паўстання 1863–1864 гг., глыбока ўразілі мяне яшчэ ў дзяцінстве, калі я ўпершыню пазнаёміўся з гісторыяй паўстання".

Аркадзь Куляшоў

2003

Куляшоў, А. Дарогі

Куляшоў, А. Дарогі  : вершы, паэмы / Аркадзь Куляшоў ; укладальнік В. Куляшова. — Мінск : Мастацкая літаратура, 2003. — 317 с.

2009

Куляшоў, А. Выбраныя творы

Куляшоў, А. Выбраныя творы  / Аркадзь

Куляшоў ; укладанне, прадмова

В. Куляшовай. — Мінск : Мастацкая літаратура, 2009. — 206 с. — (Школьная бібліятэка).

"Паэма "Цунамі" – аб жыцці і смерці, аб трывогах стагоддзя, пра пагрозу атамнай вайны. Галоўная думка яе – толькі сумеснымі намаганнямі можна выратаваць самае каштоўнае для чалавецтва – жыццё".

Аркадзь Куляшоў

2019

Куляшоў, А.А. Маё пасведчанне : вершы / Аркадзь Куляшоў ; укладанне Віктара Шніпа ; мастак Альгерд Малішэўскі. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2019. – 159 с. – (100 вершаў).

У кнігу народнага паэта Беларусі Аркадзя Куляшова ўвайшлі яго лепшыя вершы, многія з якіх даўно сталі класікай беларускай літаратуры і вывучаюцца ў школе.

100 вершаў Куляшоў.png

2020

Беларускі кнігазбор Куляшоў.png

Куляшоў, А. Выбраныя творы / Аркадзь Куляшоў ; укладанне, прадмова, каментарыі Таісы

Грамадчанка. – Мінск : Беларуская навука, 2020. –

636 с.: [4] л. іл. – (Беларускі кнігазбор).

«Беларуская навука» зрабіла цудоўны падарунак чытачам да 75-годдзя Вялікай Перамогі, выдаўшы ў серыі «Беларускі кнігазбор» «Выбраныя творы» народнага паэта Беларусі Аркадзя Куляшова.

Найлепшыя вершы класіка беларускай паэзіі, сярод якіх і славутая «Балада аб чатырох заложніках», дапаўняюць паэмы: «Крыўда», «Сцяг брыгады», «Прыгоды цымбал», «Дом № 24», «Зорка Канікула (Толькі ўперад)», «Цунамі», «Далёка да акіяна», «Варшаўскі шлях», «Хамуціус». Такія радкі не забываюцца: «Са слупоў, са сцен, аканіцаў / Пагражаюць Мінаю загадам: / Ён павінен скарыцца, / З’явіцца, / Здацца ў рукі фашысцкім уладам. / І вісіць той загад друкаваны / На Мінаевай хаце і клеці; / А не з’явіцца – расстраляны / Будуць заўтра заложнікі – / Дзеці...».

Увайшлі ў кнігу і пераклады Аркадзя Куляшова – вершы А. Пушкіна, М. Лермантава, С. Ясеніна, украінскіх мастакоў слова А. Малышкі і Л. Першамайскага, а таксама верш балкарца К. Куліева. Завяршаюць кнігу артыкулы пісьменніка пра сваю творчасць, гутарка з ім Уладзіміра Анісковіча. ды падрыхтаваная Марыяй Твардоўскай перапіска Аркадзя Куляшова і Аляксандра Твардоўскага.

«Беларускі кнігазбор» чарговы раз уразіў грунтоўнасцю выдання. Фактычна ў аднатомніку ўдалося сабраць усё самае значнае, што выйшла з-пад пяра народнага паэта Беларусі. Дарэчы, на пачатку «Выбраных твораў» чытача чакае сустрэча з грунтоўным, манаграфічнага характару артыкулам Таісы Грамадчанкі «Усё аддаў праўдзіваму радку...»

Больш за сорак гадоў прайшло з часу, як перастала біцца сэрца вялікага паэта Аркадзя Куляшова (1914–1978), а вершы яго жывуць і цяпер у свядомасці чытачоў, з’яўляюцца для новых пакаленняў беларусаў мастацкімі дакументамі няпростага часу. Найперш – мастацкімі дакументамі і свадчаннямі пра драматычныя падзеі Вялікай Айчыннай вайны.

2022

Аркадзь Куляшоў, Аляксей Пысін. том 23.png

Куляшоў, А.А. Вершы. Паэмы. Пераклады. Крытыка / Аркадзь Куляшоў ; укладанне і каментарый Т. П. Хоміч ; навуковы рэдактар

Я. А. Гарадніцкі. –Мінск : Мастацкая літаратура, 2022. – 543 с. – (Залатая калекцыя беларускай літаратуры ; т. 23).

bottom of page