ПАЭТ

У МАСТАЦТВЕ

ВЫЯЎЛЕНЧАЕ МАСТАЦТВА

Экслібрыс

Аркадзя 

Куляшова

 

Мастак Я. Красоўскі.

З фондаў БДАМЛМ

Экслібрыс А. Куляшова.jpg

Партрэты

Аркадзя

Куляшова

Аркадзь Куляшоў
Аркадзь Куляшоў

Малюнак А. Карповіча

Аркадзь Куляшоў
Аркадзь Куляшоў

Малюнак Антаніны Прыньковай

Аркадзь Куляшоў
Аркадзь Куляшоў

Малюнак Лявона Вольскага

Аркадзь Куляшоў
Аркадзь Куляшоў

Малюнак А. Карповіча

1/5
Верш "Учора над загонамі..."
Верш "Учора над загонамі..."

Верш "Маё сэрца ў бары"
Верш "Маё сэрца ў бары"

Верш "Крылы"
Верш "Крылы"

Верш "Учора над загонамі..."
Верш "Учора над загонамі..."

1/6

Ілюстрацыі

да зборніка лірыкі "Профілі"

 

Мастак Г. Янушкевіч

Ілюстрацыі

да кнігі паэзіі

"Сасна і бяроза"

Мастак Б. Забораў

Паэма "Цунамі"
Паэма "Цунамі"

Раздзел "У чыстым полі..."
Раздзел "У чыстым полі..."

Паэма "Далёка да акіяна"
Паэма "Далёка да акіяна"

Паэма "Цунамі"
Паэма "Цунамі"

1/5

Ілюстрацыі

да паэмы 

"Новае рэчышча"

Мастак С. Раманаў

Па загаду змываць я іду Пыл, загар, – не пярэчу. Лье яна мне на рукі ваду – Мыю твар, – не пярэчу.

Нас знаёміла Зося і ўсіх нас вяла, Як пры стрэчах вялося, у дом, да стала.

Я стаяў каля граба, Сачыў за вадой. Хмары падалі ў завадзь Адна за другой. У раку ўсё лілася І муць і імгла.

Па загаду змываць я іду Пыл, загар, – не пярэчу. Лье яна мне на рукі ваду – Мыю твар, – не пярэчу.

1/4

Пасляслоўе
Пасляслоўе

1/11

Ілюстрацыі

да паэмы

"Далёка да акіяна"

Мастак Г. Паплаўскі

Елка больш не звінела, а пень астываў ад пілы, Нібы ў кропельках поту, у кроплях празрыстай смалы.

На дарозе лясной упала І не ўстала Яна. Угаварвала сына Жанчына: – Не плач, Васілёк, Буду жыць, не памру, А ты слухай сястру, Мой сынок…

Каля вёскі Стаяць яны ўдвух. Войска, войска, Бясконцы рух…

Елка больш не звінела, а пень астываў ад пілы, Нібы ў кропельках поту, у кроплях празрыстай смалы.

1/13

Ілюстрацыі

да паэмы 

"Прыгоды цымбал"

Мастак П. Астроўскі

Иллюстрации 

к сборнику стихов "Пускай бушуют волны "

Художник Г. Ордынский

Стих "Березу посадил я при дороге"
Стих "Березу посадил я при дороге"

Стих "Всем бороздам, канавам..."
Стих "Всем бороздам, канавам..."

Стих "Бюро справок"
Стих "Бюро справок"

Стих "Березу посадил я при дороге"
Стих "Березу посадил я при дороге"

1/4

Ілюстрацыі

да паэмы

"Сцяг брыгады"

Мастакі Уладзімір

і Міхаіл Басалыгі

1/11

Ілюстрацыі

да зборніка лірыкі "Крылы"

Мастак М. Будавей

1/5