top of page

ТВОРЧАСЦЬ

МАЙСТЭРСТВА ПЕРАКЛАДЧЫКА

"Кожны паэт павінен займацца перакладамі. Я лічу пераклад часткай сваёй творчасці. Таму нароўні з тым, што пішу сваё, перакладаю вершы паэтаў, якія мне падабаюцца. Далучэнне да творчых крыніц Шаўчэнкі, Пушкіна, Лермантава, Лангфэла з'явілася для мяне вялікай школай паэтычнага майстэрства. Пераклады – асабліва з класічнай паэзіі – акрамя таго, што ўзбагачаюць паэта, раскрываюць магчымасці і нашай мовы, дапамагаюць распрацоўцы літаратурнага стылю".

Аркадзь Куляшоў

СПІС ПЕРАКЛАДАЎ А.А. КУЛЯШОВА
 

Чумандрын, М. Радня. – Мінск : Дзяржаўнае выдавецтва БССР, 1932.

Эрыксан, Г. Валацужная Амерыка. – Мінск : Дзяржаўнае выдавецтва БССР, 1932.

Раманоўскі, Г. Даспявае калоссе : урывак з аповесці «Пахне зямля» // Літаратура і мастацтва. – 1932. – 4 снежня.

Малчанка, І. Паходная камсамольская // Вясна пераможная : зборнік. – Мінск : Дзяржаўнае выдавецтва БССР, 1934.

Упенік, М. Вершы // Чырвоная змена. – 1935. – 18 лютага.

Шарапаў, А. Новы год // Літаратура і мастацтва. – 1935. – 31 снежня.

Пля-і-Бельтран. Песня іспанскіх дзяцей пра Леніна // Літаратура і мастацтва. – 1936. – 3 верасня.

Пушкін, А. С. Цыганы : урыўкі з паэмы // Літаратура і мастацтва. – 1936. – 21 верасня.

Пракоф’еў, А. Мужнасць // Літаратура і мастацтва. – 1936. – 1 снежня.

Горкі, М. Збор твораў : у 24 т. Т. 12. – Мінск : Дзяржаўнае выдавецтва БССР, 1937.

Пушкін, А. С. Цыганы. – Мінск : Дзяржаўнае выдавецтва БССР, 1937.

Пушкін, А. С. Цыганы // Работніца і калгасніца Беларусі. – 1937. – № 3.

Аксельрод, З. Пост № 4 // Літаратура і мастацтва. – 1937. – 6–7 лістапада.

Маякоўскі, У. Салдаты Дзяржынскага // Звязда. – 1937. – 20 снежня.

Шапавалаў, І. Вартавы камунізма // Звязда. – 1937. – 23 снежня.

Руставелі, Ш. Тарыэль другі раз прыходзіць у пячору і знаходзіць скарб : урывак з паэмы «Віцязь у тыгровай шкуры» // Звязда. – 1937. – 26 снежня.

Лебедзеў-Кумач, В. Наша Масква // Звязда. – 1937. – 30 снежня.

Шаўчэнка, Т. Р. Вершы // Літаратура і мастацтва. – 1938. – 23 снежня.

Шаўчэнка, Т. Р. Кабзар. – Мінск : Дзяржаўнае выдавецтва БССР, 1939. (У перакладзе А. Куляшова змешчана 49 вершаў і паэма «Сотнік».)

Шаўчэнка, Т. Р. Вершы // Полымя рэвалюцыі. – 1939. – № 1, 3.

Пушкін, А. С. Яўгеній Анегін : урывак з 6-й главы паэмы // Полымя рэвалюцыі. – 1939. – № 5–6.

Маякоўскі, У. Салдаты Дзяржынскага // Маякоўскі, У. Выбраныя творы. – Мінск : Дзяржаўнае выдавецтва БССР, 1940.

Камянецкі, Г. Ростань // Літаратура і мастацтва. – 1940. – 1 студзеня.

Міцкевіч, А. Над вялікай вадой // Звязда. – 1940. – 26 мая.

Масэнка, Т. Дарога ў Мінск // Літаратура і мастацтва. – 1940. – 14 снежня.

Машашвілі, А. Радзіма правадыра // Полымя рэвалюцыі. – 1941. – № 2.

Лермантаў, М. Ю. Барадзіно // Літаратура і мастацтва. – 1941. – 17 мая.

Лермантаў, М. Ю. Казачая калыханка // Літаратура і мастацтва. – 1941. – 24 мая.

Лермантаў, М. Ю. Вершы // Чырвоная змена. – 1941. – 13 чэрвеня.

Пушкін, А. С. Яўгені Анегін : раздзел першы // Літаратура і мастацтва. – 1945. – 3 красавіка.

Пушкін, А. С. Яўгеній Анегін : гл. 1 // Літаратура і мастацтва. – 1946. – 24 мая.

Ціханаў, М. Вершы // Літаратура і мастацтва. – 1947. – 1 сакавіка.

Пушкін, А. С. Яўгеній Анегін : гл. 3 // Беларусь. – 1947. – .№ 8.

Шаўчэнка, Т. Р. Выбраныя вершы і паэмы. – Мінск : Дзяржаўнае выдавецтва БССР, 1948.

(Пераклады А. Куляшова на с. 71–75, 116–127, 161–170).

Пракоф’еў, А. Размова па шчырасці // Пракоф’еў, А. Выбраныя вершы. –

Мінск : Дзяржаўнае выдавецтва БССР, 1948.

Пушкін, А. С. Яўгеній Анегін : гл. 4 // Полымя. – 1948. – № 8.

Пушкін, А. С. Выбраныя творы. – Мінск : Дзяржаўнае выдавецтва БССР, 1949.

(У перакладах А. Куляшова «Цыганы» і «Яўгеній Анегін».)

Пушкін, А. С. Яўгеній Анегін. – Мінск : Дзяржаўнае выдавецтва БССР, 1949.

Пушкін, А. С. Восень // Полымя. – 1949. – № 6.

Пушкін, А. С. Яўгеній Анегін : урывак з главы 7 // Звязда. – 1949. – 5 чэрвеня.

Пушкін, А. С. 19 кастрычніка // Беларусь. – 1949. – № 6.

Нагнібеда, М. Зярняты // Літаратура і мастацтва. – 1950. – 6 мая.

Лермантаў, М. Ю. Паэмы. – Мінск : Дзяржаўнае выдавецтва БССР, 1951.

Маякоўскі, У. Верш аб савецкім пашпарце // Літаратура і мастацтва. – 1951. – 1 снежня.

Ісакоўскі, М. Выбраныя творы. – Мінск : Дзяржаўнае выдавецтва БССР, 1952.

(У перакладзе А. Куляшова 17 вершаў.)

Маякоўскі, У. Верш аб савецкім пашпарце // Маякоўскі, У. Выбраныя творы. – Мінск : Дзяржаўнае выдавецтва БССР, 1952.

Рыльскі, М. Вершы // Рыльскі, М. Выбраныя творы. – Мінск : Дзяржаўнае выдавецтва БССР, 1952.

Украінская савецкая паэзія : анталогія. – Мінск : Дзяржаўнае выдавецтва БССР, 1952.

(У перакладах А. Куляшова вершы Т. Р. Шаўчэнкі, балада М. Нагнібеды «Зярняты».)

Шаўчэнка, Т. Р. Кабзар. – Мінск : Дзяржаўнае выдавецтва БССР, 1952.

(Пераклады А. Куляшова на с. 408–464).

Ісакоўскі, М. Вершы і песні // Полымя – 1952 – № 6.

Ісакоўскі, М. Вершы // Беларусь. – 1952. – № 10.

Руская савецкая паэзія : анталогія. – Мінск : Дзяржаўнае выдавецтва БССР, 1953.

(У перакладах А. Куляшова вершы М. Ісакоўскага, «Размова па шчырасці» А. Пракоф’ева.)

Твардоўскі, А. Выбраныя творы. – Мінск : Дзяржаўнае выдавецтва БССР, 1953.

Твардоўскі, А. Хто ж гэта думаў, хто ведаў аб тым… // Літаратура і мастацтва. – 1953. – 11 ліпеня.

Харык, I. Адсюль крычу я… // Харык, I. Выбраныя творы. – Мінск : Дзяржаўнае выдавецтва БССР, 1958.

Парніс, А. Пажаданне на дарогу // Літаратура і мастацтва. – 1958. – 2 ліпеня.

Парніс, А. Сказанне пра Белаяніса. – Мінск : Дзяржаўнае выдавецтва БССР, 1959.

Харык, І. Адсюль крычу я сэрцам і душою // Маладосць. – 1959. – № 6.

Парніс, А. Сказанне пра Белаяніса : урывак з паэмы // Полымя. – 1959. – № 12.

Масэнка, Т. Дарога ў Мінск // Масэнка, Т. Вішнёвыя зоры Украіны. –

Мінск : Дзяржаўнае выдавецтва БССР, 1961.

Малышка, А. Запаветная крыніца. – Мінск : Дзяржаўнае выдавецтва БССР, 1962.

Малышка, А. Вершы // Маладосць. – 1962. – № 11.

Малышка, А. Вершы // Беларусь. – 1962. – № 12.

Хелемскі, Я. Для мяне свайго святла… // Маладосць. – 1964. – № 1.

Хелемскі, Я. Карэнні і кроны // Беларусь. – 1964. – № 1.

Хелемскі, Я. Новыя вершы // Полымя. – 1964. – № 1.

Куляшоў, А. Збор твораў : у 4-х т. Т 4 : Пераклады. – Мінск : Дзяржаўнае выдавецтва БССР, 1966.

Лермантаў, М. Ю. Вершы // Маладосць. – 1966. – № 7.

Лермантаў, М. Ю. Вершы // Полымя. – 1966. – № 7.

Лермантаў, М. Ю. Вершы // Літаратура і мастацтва. – 1966. – 26 ліпеня.

Лермантаў, М. Ю. Мцыры // Полымя. – 1967. – № 12.

Лангфела, Г. Спеў аб Гаяваце : уступ // Літаратура і мастацтва. – 1968. – 14 чэрвеня.

Лангфела, Г. Спеў аб Гаяваце // Полымя. – 1968. – № 6–7.

Катлярэўскі, I. П. Энеіда. – Мінск : Дзяржаўнае выдавецтва БССР, 1969.

Лангфела, Г. Спеў аб Гаяваце. – Мінск : Дзяржаўнае выдавецтва БССР, 1969.

Лермантаў, М. Ю. Выбраная паэзія. – Мінск, 1969.

Лермантаў, М. Ю. Дэман // Полымя. – 1969. – № 3.

Катлярэўскі, I. П. Энеіда // Полымя. – 1969. – № 8.

Ясенін, С. Анна Снегіна : старонкі з паэмы // Літаратура і мастацтва. – 1971. – 5 лістапада.

Гамзатаў, Р. Вестачка з аула // Літаратура і мастацтва. – 1971. – 26 лістапада.

Куліеў, К. Вершы // Літаратура і мастацтва. – 1971. – 17 снежня.

Гамзатаў, Р. Высокія зоркі. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1972.

(У перакладах А. Куляшова вершы і паэма «Вестачка з аула».)

Луконін, М. Тым – хто прыйшоў з вайны ; Прыду да цябе // Літаратура і мастацтва. – 1972. – 18 лютага.

Ясенін, С. Вершы // Маладосць. – 1972. – № 3.

Ясенін, С. Анна Снегіна // Полымя. – 1972. – № 4.

Куліеў, К. Вершы // Літаратура і мастацтва. – 1973. – 30 сакавіка.

Куліеў, К. Вершы // Полымя. – 1973. – № 5.

Бажан, М. Іскра // Полымя. – 1973. – № 11.

Куліеў, К. Кніга зямлі. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1974.

Куляшоў, А. Збор твораў : у 5-ці т. Т. I : Вершы і пераклады. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1974.

Украінская савецкая паэзія : анталогія. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1975. (У перакладах А. Куляшова вершы А. Малышкі, Л. Первамайскага, I. Выргана, балада «Іскра» М. Бажана.)

Куляшоў, А. Збор твораў : у 5 т. Т. 4 : Пераклады. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1976.

Нэруда, П. Кніга пытанняў // Нэруда, П. Выбраная лірыка. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1976.

Пракоф’еў, А. Франтавая дарога // Пракоф’еў, А. Святло над светам. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1976.

Ясенін, С. Выбранае. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1976. (У перакладах А. Куляшова вершы і паэма «Анна Снегіна».)

Луконін, М. Лірыка // Полымя. – 1976. – № 8. (У перакладах А. Куляшова 9 вершаў.)

Луконін, М. Спіце, людзі ; Абеліск ; Адступленне ; Неабходнасць // Далягляды. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1977.

Рысаль, X. Апошняе развітанне // Далягляды. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1977.

Ціханаў, М. Магіла чырвонаармейцаў на плошчы ў Белградзе // Ціханаў, М. Спасціжэнне. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1978.

Ад круч дняпроўскіх : апавяданні, вершы, казкі ўкраінскіх пісьменнікаў. – Мінск : Юнацтва, 1983. (Пераклады А. Куляшова на с. 226–228).

Лермантаў, М. Ю. Зорка зорцы голас падае = И звезда с звездою говорит. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1989.

Шаўчэнка, Т. Вершы. Паэмы. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1989.

Пушкін, А. С. Яўгеній Анегін = Евгений Онегин. – Мінск : БФК, 1999.

Галасы з-за небакраю : анталогія паэзіі свету ў беларускіх перакладах ХХ стагоддзя. – Мінск : Лімарыус, 2008. (Пераклады А. Куляшова на с. 195–206).

bottom of page