top of page

РУКАПІСЫ, МАШЫНАПІСЫ

Першая машынапісная старонка паэмы "Цунамі"
з аўтарскай праўкай

 
- -


 

1 Первая страница автографа поэмы Цунами
бдамлм.png

Машынапіс верша
"Магілёўскі край"
з аўтарскай праўкай


 - -


 

2.jpg
бдамлм.png

Пераклад верша
С. Ясеніна "Отговорила
роща золотая…"


 - -


 

3.jpg
бдамлм.png

Пераклад паэмы 
М. Лермантава 
"Демон"


 1968 г.

(БДАМЛМ, ф.4п, воп.1, спр.110, арк.1)

4.jpg
бдамлм.png

Рукапіс верша
"Сасна і бяроза"


26 верасня, 1968 г.

(БДАМЛМ, ф.4п, воп.1, спр.55, арк.10)

5.jpg
бдамлм.png

Машынапіс верша
"Я маці абавязаны калыскаю…"
з аўтарскай праўкай


 - -


 

6.jpg
бдамлм.png

Рукапіс верша
"Таварышу,
які перамог смерць"
з аўтарскім каментарам 


1934 г.

(БДАМЛМ, ф.4п, воп.1, спр.43, арк.1)

7.jpg
бдамлм.png

Рукапіс першай старонкі паэмы "Хамуціус"

1974 г.

(БДАМЛМ, ф.4п, воп.1, спр.34, арк.1)

11.jpg
бдамлм.png

Машынапіс верша "Імперыялізм"
з аўтарскай праўкай


1932 г.

(БДАМЛМ, ф.66, воп.1, спр.1295, арк.4-5)

1932 г. s56-1.jpg
1932 г. s56-2.jpg
бдамлм.png

Машынапіс верша "Інтэрвэнцыя"
з аўтарскай праўкай


Люты 1932 г.

(БДАМЛМ, ф.66, воп.1, спр.1295, арк.1-3)

1932 г. Февраль s55-1.jpg
1932 г. Февраль s55-2.jpg
1932 г. Февраль s55-3.jpg
бдамлм.png

Верш "Млынар"

1941 г.

(БДАМЛМ, ф.4п, воп.1, спр.43, арк.4)

1941 г. s3.jpg
бдамлм.png

Машынапіс верша
"Разгром фашистского штаба"


1941 г.

(БДАМЛМ, ф.4п, воп.1, спр.43, арк.12)

1941 г. s5.jpg
бдамлм.png

Фрагмент рукапісу
паэмы "Сцяг брыгады"


1943 г.

(БДАМЛМ, ф.4п, неапрац. частка)

1943 г. s9-1.jpg
1943 г. s9-2.jpg
1943 г. s9-3.jpg
бдамлм.png

Фрагмент
рукапісу паэмы
"Прыгоды цымбал"


2 жніўня 1944 г.

(БДАМЛМ, ф.4п, воп.1, спр.2, арк.1, 16-19)

1944 г. 2 жніўня  s8-1.jpg
1944 г. 2 жніўня  s8-2.jpg
1944 г. 2 жніўня  s8-3.jpg
бдамлм.png

Фрагмент
рукапісу паэмы
"Дом № 24"


4 жніўня 1944 г.

(БДАМЛМ, ф.4п, воп.1, спр.1, арк.3,5,15,24,31)

411-1-1-24.jpg
411 1.jpg
411 2.jpg
411-1-1-31.jpg
бдамлм.png

Рукапіс верша
"Ліст, адрасаваны арэшынам"
 

1947 г.

(БДАМЛМ, ф.4п, воп.1, спр.43, арк.27-29)

1947 г. s7-1.jpg
1947 г. s7-2.jpg
1947 г. s7-3.jpg
бдамлм.png

Рукапіс верша
"Паэзія, як маці
над калыскай... "
 

пачатак 1960-х гг.

(БДАМЛМ, ф.4п, воп.1, спр.55, арк.29)

1960-х гг. s4.jpg
бдамлм.png

Рукапіс верша
"Даўно закончыліся спрэчкі"
 

1968 г.

(БДАМЛМ, ф.4п, воп.1, спр.55, арк.17)

1968 г. s2.jpg
бдамлм.png

Фрагмент
чарнавога рукапісу паэмы
Г. Лангфэла
"Спеў аб Гаяваце".
Пер. з англ.
А. Куляшова
 

1968 г.

(БДАМЛМ, ф.4п, воп.1, спр.100, арк.1)

s62.jpg
бдамлм.png

Фрагмент чарнавога рукапісу паэмы
І. Катлярэўскага
"Энеіда".
Пер. з укр. А. Куляшова
 

1968 г.

(БДАМЛМ, ф.4п, воп.1, спр.123, арк.1)

s63.jpg
бдамлм.png

Фрагмент чарнавога рукапісу паэмы
"Далёка да акіяна"
 

1969 г.

(БДАМЛМ, ф.4п, воп.1, спр.30, арк.23)

1969 г. s1.jpg
бдамлм.png

Машынапіс
верша Р. Гамзатава
"Ты маё жыццё".
Пер. з авар. 
А. Куляшова
 

1972 г.

(БДАМЛМ, ф.4п, воп.1, спр.99, арк.18)

s64.jpg
бдамлм.png

Машинопись либретто
сценария фильма [«Красные листья»] = «Сильнее смерти».
Авторы: А. Кулешов,
А. Кучар.

 

14 февраля 1956 г.

(БДАМЛМ)

бдамлм.png

Машинопись литературно-режиссерского сценария фильма «Красные листья».
(отрывки)
Режиссер
В.В. Корш-Саблин
Авторы сценария:
А. Кулешов, А. Кучар.
 

Май-июнь 1957 г.

(БДАМЛМ)

бдамлм.png
bottom of page