top of page

МЛЫН

З дзеўчынай развітваўся юнак,

Аддаваў яе шляхам, далінам.

– Лепш бы млынам стаць... –

Падумаў так

І зрабіўся на тым месцы млынам.

Людзі жыта носяць дзень у дзень,

А драўляны млын слухмяна меле.

Замест сэрца – б’юцца жорны ў целе,

А замест крыві –

Вады струмень...

Кажа нам паданне пра яго,

Што не можа ён з тых чараў выйсці,

Як не перамеле усяго,

Што яму належала калісьці.

Як належала яму не шмат,

Дык спадзе з яго палон драўляны,

Прыйдзе зноў ён вольны да дзяўчат,

Ні ў адну яшчэ не закаханы.

А як шмат?.. Але гадаць не след,

Бо адзін ён ведае пра тое,

Што яму належаў цэлы свет,

Як хадзіў з дзяўчынай у жытное.

МЛИН

Якось раз у полі, за селом,

З дівчиною хлопець розпрощався.

«Краще б, — дума, — стати вже млином...» —

І млином на місці тім зостався.

Носять люди жито до млина,

Меле млин, не скаржиться на втому.

Замість серця — б'ється жорно в ньому,

Замість крові — ллється струмина...

У людей переказ є один:

Той полон юнак тоді облише,

Коли все вже перемеле він,

Що йому належало раніше.

Як замало надбано було,

То судилось тому юнакові

До дівчат вернутися в село,

Із якими не зазнав любові.

А як ні?.. Але гадать не слід,

Таїна лиш юнаку розкрита,

Що йому належав цілий світ,

Як ходив з коханою до жита.

БЯРОЗКА

Стаіць яна ў зрэбнай кашулі

Адна на пагосце.

Варожыя кулі

Пакінулі след на бяросце.

Стралялі чужынцы, ды цудам бярозка ўцалела.

Стаіць яна, нібы дзяўчына на месцы расстрэла.

 

Не плач жа, бярозка, не лі свае слёзы,

Красуня,

Над люстрам ракі запляці свае косы,

Красуня.

Цябе не застрэлілі і не пагналі ў няволю.

Расці ж ты на радасць і рэчцы, і людзям, і полю!

БЯРОЗКА

Стоїть у сріблястій кошулі

На тихому місці.

Німецькі злі кулі

Залишили слід на берізці.

Стріляли чужинці, але не убили, прокляті,

Стоїть вона, ніби дівчина на розстрілі-страті.

 

Не плач же, берізко, не лий свої сльози,

Красуне.

Над люстром ріки заплети свої коси,

Красуне.

Тебе не застрелили і не погнали и неволю.

Рости ж ти на радість і річці, і людям, і полю.

bottom of page